roles playing RSS

child development, costume, dojo, pretend play, roles playing, พัฒนาการลูกน้อย -

THE IMPORTANCE OF PRETEND PLAY IN CHILD DEVELOPMENT ความสำคัญของการเล่นบทบาทสมมติกับพัฒนาการของเด็ก ลูกน้อยของคุณชอบในการเล่นบทบาทสมมติ (pretend play / role-playing) หรือไม่ ?เรามาดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ว่าการเล่นสมมตินั้นสามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กขณะที่เรียนรู้ระหว่างการเล่น การแสดงกิจกรรมสมมติในบทบาทต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะในยามที่เด็กกำลังเล่นขายของ เปิดร้านอาหาร เดินไปมาในรองเท้าของผู้ใหญ่ หรือแม้แต่การอาศัยจินตนาการสร้างดินแดนสมมติในฝัน โลกแฟรี่เทลต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นการลับสมองฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา การร่วมมือประสานงานกันหาทางแก้ และการฝึกทักษะทางความคิด ทั้งสิ้นการที่คุณจะสามารถพบเจอ ตำรวจ สัตวแพทย์ พนักงานบริษัท เจ้าหญิง ครูสอนคาราเต้ หรือแม้แต่เชฟทำอาหารที่สามารถยิ้มแย้มอยู่ร่วมกันในสถานที่และช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากที่นี่ที่เปลี่ยนเสมือนห้องเรียนของเด็กๆนั้น ไม่มีอีกแล้วคนอื่นอาจจะคิดว่า การเล่นสมมติ ไม่ว่าจะในบ้าน หรือในห้องเรียน เหล่านี้ที่ดูเผินๆก็สนุกดี แล้วก็อาจจะคิดไปว่า แท้จริงมีประโยชน์สำหรับเด็กมั้ย แต่หารู้ไม่ ในความจริงของจินตนาการที่สามารถเปลี่ยนกระบะทรายให้เป็นลานขุดหาไดโนเสาร์เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการอัพสกิลการแก้ปัญหา เรียนรู้ที่จะสามัคคี และสร้างทักษะทางความคิดได้อย่างคล่องแคล่วอย่างมีสาระได้ทั้งสิ้น Dr. Scott Kaufman ( นักเขียน และ cognitive scientist ชื่อดัง) ได้ให้ความสำคัญของการเล่นบทบาทสมมติในบทความ Psychology Today ปี 2012 ว่า มีงานค้นคว้าวิจัยหลายๆชุด ที่พบคุณประโยชน์ต่างๆของการเล่นสมมติในเด็กที่มีอายุประมาณ ขวบครึ่ง-2 ขวบ ไปจนถึง 7-8 ขวบ แท้จริงแล้วอะไรคือการเล่นสมมติ (pretend play) และการเล่นเหล่านี้สามารถช่วยเด็กได้อย่างไร ช่วยให้เด็กเรียนรู้ ในตัวเองและโลกภายนอก Learn about themselves and the world. ประสบการณ์การเล่นละครสมมติ จะเป็นสิ่งแรกที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร ความสนใจ และความสามารถที่ตนเองมี เด็กๆจะทำการทดลองผ่านการแสดงในแบบของตัวเอง จากการสังเกตสิ่งรอบตัว ที่ตัวเองชอบหรือสนใจ ยกตัวอย่างง่ายๆ จากตุ๊กตา ที่เด็กเล่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ตุ๊กตาที่เด็กเลือกมักจะสะท้อนสิ่งที่เด็กสนใจ หรือสิ่งทีเด็กต้องการนำเสนอไอเดียความรู้สึกของตัวเองออกมา   เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ เพราะปัญหา คือชีวิต (การจำลอง อารมณ์สมมติที่แตกต่าง...

Read more