0-3y.การดูแลฟันและช่องปากของหนูน้อยวัยฟันเริ่มขึ้น

เริ่มดูแลความสะอาดช่องปากเด็กเมื่อไหร่                                   
การ ดูแลความสะอาดในช่องปากเด็กเพื่อช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของ โรคฟันผุ ควรเริ่มเมื่อ เด็กมีอายุได้ประมาณ 4 เดือน แม้จะเป็นช่วงที่เด็กยังไม่มีฟันขึ้นเลยก็ตาม โดยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่นพอหมาด ๆ เช็ดที่บริเวณสันเหงือก กระพุ้งแก้ม วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น นอกจากช่วยให้เด็กปากสะอาดไม่เกิดเชื้อราแล้วยังมี ผลให้เด็กมีความเคยชินกับการมีสิ่งของเข้าปากละเด็กจะยอมรับการแปรงฟันโดย ง่ายเมื่อถึงเวลาที่ต้องแปรงฟัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเริ่มแปรงฟันให้เด็ก เมื่อเด็กมีฟันกรามน้ำนมขึ้นแล้ว คืออายุประมาณขวบครึ่ง เนื่องจาก ฟันกรามน้ำนมมีด้านบดเคี้ยวที่มีร่องลึกและในช่องเวลานี้เด็กมีการรับประทาน อาหารหลายอย่างที่นอกเหนือ จากนม การแปรงฟันจะช่วยกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างตามร่องฟันได้ดีกว่าการใช้ผ้าเช็ด ฟัน

การแปรงฟันให้เด็กมีวิธีแปรงอย่างไร การแปรงฟันให้เด็กเล็กมาก ๆ ควรให้เด็กอยู่ในท่าที่สบาย โดยมากจะให้เด็กนอนตักในที่มีแสงสว่างเพียงพอ แล้วแม่หรือผู้เลี้ยงดูจึงแปรงฟันให้เด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นวิธีที่นิยม คือ ผู้ที่แปรงให้เด็กอยู่ด้านหลังเด็กแล้วใช้มือด้านซ้ายจับคางเด็กเพื่อให้ นิ่งและเงยหน้าเล็กน้อย วิธีการแปรงฟันในเด็กเล็กให้วางขนแปรงตั้งฉากกับฟันที่จะ แปรงแล้วถูไปมา ในแนวขวาง โดยขยับสั้น ๆ แล้วจึงเลื่อนแปรงไปตำแหน่งถัดไป การที่จะแปรงฟันให้ครบทุกซี่ ทุกด้านโดยป้องกันการหลงลืมควรแปรงฟันอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มแปรงฟันจากฟันบนด้านติดแก้มขวาสุด วนมาทางซ้ายแล้วเริ่มแปรงฟันล่างด้านติดแก้มด้านซ้ายวนมาทางขวา แล้วจึงแปรงฟันบนด้านเพดานปาก วนในลักษณะเช่นเดิม จากนั้นจึงแปรงฟันด้านบดเคี้ยวทั้ง 4 ด้าน ด้วยการถูไปมาเช่นเดียวกัน ขั้นสุดท้ายคือการแปรง ลิ้นให้เด็กด้วยการปัดขนแปรงออกเบา ๆ ที่บริเวณผิวด้านบนของลิ้น ในการแปรงฟันให้เด็กควรใช้นิ้วมือข้างที่จับ คางเด็กช่วยกันกระพุ้งแก้มเด็กในบริเวณที่แปรงฟันเพื่อป้องกันไม่ให้แปรงสี ฟันกระแทกกับเนื้อเยื่ออ่อนในปากเด็ก การแปรงฟันให้เด็กเล็กอย่างน้อยควรแปรงวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเช้าและก่อนนอน เช่นเดียวกับการแปรงฟันทั่ว ๆ ไป

เด็กเล็กมักไม่ยอมให้แปรงฟันควรทำอย่างไร

จะ ให้เด็กยอมรับการแปรงฟันควรเริ่มตั้งแต่เด็กยังไม่มีฟัน โดยใช้ผ้าเช็ดปากและเหงือกให้เด็ก เพื่อ สร้างความคุ้นเคยในเรื่องของการมีสิ่งของเข้าปาก และเคยชินต่อสภาพช่องปากที่สะอาด เมื่อเด็กเริ่มมีฟันขึ้นแล้ว ให้เด็กเล่น กัดหรือ อม แปรงสีฟันบ้าง เด็กจะคุ้นกับการเอาแปรงสีฟันเข้าปากได้โดยรู้สึกว่าจะไม่ทำให้เขาเจ็บ หรือทำให้คลื่นไส้อาเจียน และต่อมาก็จะยอมให้เราแปรงฟัน การแปรงฟันเด็กไม่ควรบังคับ ควรทำให้เด็กรู้สึก อยากแปรงฟันเองหรือรู้สึกสนุกสนานที่ได้แปรงฟัน ผู้ปกครองอาจจะแปรงฟันตัวเองให้เด็กดูแล้วปฏิบัติตาม แล้วจึงช่วยแปรงฟันให้ทั่ว ทุก ๆ ซี่ในช่องปากเด็ก การแปรงฟันให้เด็กในระยะเริ่มต้นไม่ควรเร่งรีบ ต้องยอม เสียเวลาค่อนข้างมากในแต่ละครั้งที่แปรง แต่เมื่อทำไปได้ซักระยะหนึ่ง เด็กจะเรียนรู้เอง และทำเองได้

เด็กเล็กควรใช้ยาสีฟันอย่างไร

การ แปรงฟันให้เด็กเล็กไม่จำเป็นต้องใช้ยาสีฟัน เพราะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบยังควบคุมการกลืนได้ ไม่ดีนัก โดยเด็กส่วนใหญ่จะกลืนยาสีฟันขณะแปรงฟัน ซึ่งหากเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ การกลืนยาสีฟันบ่อย ๆ อาจทำให้เด็กได้รับปริมาณสารฟลูออไรด์มากเกินไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อฟันที่กำลัง สร้างตัว ทำให้เกิดฟันตกกระได้ หากต้องการใช้ยาสีฟันก็ควรเลือกใช้ยาสีฟันของเด็ก ซึ่งมีส่วนผสมของ ฟลูออไรด์น้อยกว่าผู้ใหญ่ และใช้แตะขนแปรงเพียงเล็กน้อยหรือใช้ขนาดไม่เกิดเม็ดถั่วเขียวก็พอแล้ว ปล่อยให้เด็กแปรงฟันเองได้เมื่อไร่ ในเด็กเล็ก การพัฒนากล้ามเนื้อของข้อมือยังไม่ดีนัก เด็กจึงไม่สามารถแปรงฟันให้สะอาดได้ทั่วถึงทุกซี่ทุกด้านได้ แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ควรแปรงฟันให้เด็กพร้อมกับการฝึกหัดให้แปรงฟันหน้ากระจกเงา เพื่อให้เด็ก ได้เรียนรู้วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ในการแปรงฟันเด็กเล็กทุกครั้งแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กต้องแปรงฟันให้เด็กด้วย ถึงแม้เด็กจะแปรงฟันเองได้แล้วก็ตาม เมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 7- 8 ปี จึงจะสามารถปล่อยให้เด็กแปรงฟันเองได้ เพราะเด็กมีการเรียนรู้เป็นระยะนานร่วมกับการมีพัฒนาการข้อมือที่ดีพอแล้ว

เลี้ยงเด็กด้วยนมขวดอย่างไรฟันจึงไม่ผุ

ใน ปัจจุบันมีเด็กเล็กเป็นจำนวนมากที่เป็นโรคฟันผุจากสาเหตุการเลี้ยงดูด้วยนม ขวดโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีคราบนมตกค้างอยู่ในช่องปากเสมอ ซึ่งจะมีผลให้ฟันน้ำนมที่ขึ้นมาในช่องปากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีทั้ง แบคทีเรียและน้ำตาล ฟันจึงมีโอกาสที่จะผุได้ง่าย การผุจากสาเหตุนี้มักเกิดกับฟันหลาย ๆ ซี่ จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อการรักษา หรือบางครั้งจำเป็นต้อนถอนฟันออก เด็กจะมีฟันหลอเป็นระยะเวลานานหลายปีกว่าที่จะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ การเลี้ยงดูเด็กด้วยนมขวดจึงควรให้ความเอาใจใส่ ไม่ควรให้เด็กดูดนมจนหลับคาปาก เมื่อเด็กเริ่มมีฟันขึ้นแล้วควรให้น้ำตาม 1-2 ช้อนชา หลังจากที่เด็กดูดนมแล้ว นมมื้อดึกก็ควรลดปริมาณลงเรื่อย ๆ เมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 4-6 ขวบ ก็ควรให้เลิกนมมื้อดึก

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาวดี

Sale

Unavailable

Sold Out