เปลเด็กไฟฟ้า Babymoov Swoon Touch Electric Baby Swing Rocker เปลไกวไฟฟ้า

 • Sale
 • Regular price 9,500.00 ฿
Tax included.


เปลเด็กไฟฟ้า Babymoov Swoon Touch Electric Baby Swing Rocker เปลไกวไฟฟ้า สำหรับเด็กเเรกเกิดขึ้นไป

  

Introducing the innovative Swoon Touch electric baby swing rocker – the best way to soothe your little one with minimal effort. Use the automatic baby swing from birth for natural rocking that keeps everyone happy.

 • 5 natural rocking speeds
 • Control remotely from a distance
 • Programme for 10, 20 or 30 mins
 • Adjustable recline position
 • Motion sensor – swing automatically restarts when movement is detected
 • Infant support included 
 • Mobile included 
 • Remote control included 
 • Premium & Strong materials 
 • AC adapter operated  ( included ) or Battery operated ( not included ) 

เปลเด็กไฟฟ้า Babymoov Swoon Touch Electric Baby Swing Rocker เปลไกวไฟฟ้า คือนวัตกรรมเปลไกวไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การเลี้ยงลูกน้อยได้ตั้งแต่แรกเกิด เปลไกวสวูนทัช เปลไกวไฟฟ้าที่ออกแบบการเคลื่อนไหวแกว่งไกวตรงตามหลักการ และเป็นธรรมชาติ

ปลอดภัย และผ่อนคลายที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด 

 • เปลไกวปรับระดับการไกวได้ถึง 5 ระดับ
 • มาพร้อมรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมระยะไกล
 • ตั้งเวลาอัตโนมัตติได้ 3 ช่วง 10 นาที 20 นาที หรือ 30 นาที
 • เบาะนอนปรับเอนได้
 • โหมดเซ็นเซอร์อัจฉริยะ จับความเคลื่อนไหว ไกวอัตโนมัติเมื่อลูกน้อยเคลื่อนไหว
 • มาพร้อมที่นอนเสริมสำหรับทารกแรกเกิด สามารถถอดออกได้
 • มาพร้อมโมบายตุ๊กตาเสริมพัฒนาการการมองสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้
 • ผลิตจากวัสดุพรีเมี่ยม เนื้อผ้าและโครงสร้างวัสดุทนทานต่อการใช้งานรุ่นสู่รุ่น 
 • ทำงานได้ 2 ระบบ จะด้วยปลั๊กเสียบหรือถ่านก็ได้ 

 

The remote-controlled electric baby swing with motion sensor

If like many, your baby loves to be gently rocked to sleep in your arms, Babymoov Swoon Touch electric baby swing is the remote-controlled dynamic solution for parents to settle baby easily and hands-free.

With intelligent and user-friendly features, Swoon Touch electric baby rocker is highly intuitive to your baby's sleep. Its motion sensor triggers your chosen swing setting when detecting baby's movement or imminent awakening. A natural side-to-side motion (left to right) gently rocks your baby as if they were in your arms with 5 different speed settings to choose from too!

Designed to be used straight from birth, Swoon Touch baby swing has a built-in anatomical newborn cushioned insert within the seat to mimic the cocoon effect your baby is used to in the womb. As your baby grows bigger, the newborn insert is removable and machine-washable at 30°C, as is the seat cover. The seat itself has 2 reclining positions (for sleep and simply rest or family interaction).

Automatic baby swing

Your baby can sit comfortably and securely in the automatic baby swing thanks to its adjustable 5-point safety harness. Pre-programmed swing cycles of 10, 20 and 30 minutes can be selected and if you select the motion detector too. The same cycle will restart if the swing detects any movement. This feature is perfect for babies who struggle to stay settled for any length of time.

Settling baby in a motion chair

Not only is Swoon Touch brilliant for settling baby, the adjustability and interactive height encourages early family interaction and play next to the sofa, dinner table or wherever else you place your electric baby rocker. The adjustable sensory toy bar provides early stimulation. You can even engage and soothe your baby with 8 different lullabies!

Baby swing with remote

Swoon Touch swing includes a remote control, so it’s easier than ever to adjust the settings and ensure your baby is comfortable! Alter the rocking type, speed, timer, select motion detection, sound and volume from a distance. Incredibly user-friendly and convenient, this ability takes away the need to go back to the swing and bend over to adjust the settings. Swoon Touch swing is very practical thanks to its easily folding stand – easy to dismantle and move around or put away if not in use. Mains power supply adapter is included.

Why you will love Swoon Touch


REMOTE CONTROL SELECTION: Select and adjust all Swoon Touch electric baby rocker features easily from a distance using the included remote control, from the rocking speed, motion detector and timer to your lullaby and volume.

ERGONOMIC NEWBORN INSERT: The automatic baby swing features a newborn insert designed to reassure and settle babies from birth by mimicking the cocoon effect in the womb while providing ergonomic anatomical support for greater comfort.

NATURAL ROCKING: Designed to mimic the same soothing motion your baby would experience when being rocked in your arms, Swoon Touch has 5 rocking speeds to choose from with 3 duration cycles to choose from – either 10, 20 or 30 minutes!

MOTION DETECTOR: If baby is easily startled and difficult to keep settled, this function will automatically detect baby's movement and re-trigger your chosen swing cycle.

COMFORTABLE & SAFE: With 2 reclining positions, you can adjust your baby's position (asleep or awake). Most importantly, your baby is safe and secure at all times with the 5-point harness.

ENCOURAGES EARLY STIMULATION + PLAY: Featuring a play arch with 2 sensory early learning toys (bell and crinkly paper), the Swoon Touch electric baby swing also has 8 lullabies to choose from with adjustable volume.

PRACTICAL + COMPACT: The Swoon Touch swing is easy to dismantle and move around thanks to its foldable stand. The seat cover and newborn insert is removable and can be machine washed at 30°C. The mains power supply adapter is also included.

 

 

 

 

เปล    เปลเด็ก  เปลไฟฟ้า  เปลญวนไฟฟ้า  เปลญวน ไฟฟ้า  เปลไกวไฟฟ้า  เปล โยก  เปลญวนไกวไฟฟ้า  เปล ไกว ไฟฟ้า  เปลญวน ไกว ไฟฟ้า  เปลไกว ไฟฟ้า  เปล ไกว  เปลไกว  เปล โยก ทารก  เปล นอน เด็ก  เปลโยกทารก  เปล เด็ก อ่อน  เปลโยกไฟฟ้า  เปล โยกไฟฟ้า  เปล โยก เด็ก  เปล โยก ไฟฟ้า  เปลไกว ทารก