Bkids Hippo-Poppin’ Piano Pal บล๊อก

  • Sale
  • Regular price 1,490.00 ฿
Tax included.


เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการที่โดดเด่นในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและพัฒนากล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมือและนิ้ว, การประสานงานระหว่างมือและสายตา และยังช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ลักษณะสิ่งของต่างๆ
เหมาะกับน้องวัย 1-3 ปี

คุณสมบัติ:

  •  การประสานงานระหว่างมือและสายตา
  •  บล๊อกของเล่น
  •  ฝึกทักษะการหยิบจับ การจัดเรียง
  • ได้เรียนรู้สีสีนและรูปทรง

เสริมพัฒนาการเด็ก:

  •  ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ การเคลื่อนที่
  •  ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส
  •  ช่วยเสริมสติปัญญา ด้านความคิดและจินตนาการ


ข้อควรระวัง: ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 เดือน
อายุที่แนะนำ: เหมาะสำหรับอายุ 10 เดือนขึ้นไป