Cimilre อะไหล่กรวยปั๊มนม ตัวปรับฝาเกลียว B

  • Sale
  • Regular price 390.00 ฿
Tax included.


Cimilre อะไหล่กรวยปั๊มนม ตัวปรับฝาเกลียว B

-ตัวปรับฝาเกลียว จากกรวยคอกว้างไป ขวดคอแคบ

-1 แพค  2 ชิ้น

 

 

อะไหล่  กรวยปั้มนม   ฝาเกลียว  คอแคบ  ปรับฝาเกลียว คอกว้าง