Infantino Activity Gym & Play Mat - Safari เพลย์ยิมทรงสี่เหลี่ยม

  • Sale
  • Regular price 2,390.00 ฿
Tax included.


infantino  ของเล่น

เพลย์ยิมสำหรับเด็กเล็ก ทำให้กระตุ้นน้องออกกำลังขา เพื่อให้ขาแข็งแรง เมื่อโตขึ้นมาสามารถนั่งเล่นได้ ตัวเพลย์ยิมมีสีสันสดใสและ
มีผองเพื่อนสัตว์แสนน่ารักด้วยรวมทั้งกระจกแขวนอยู่ทำให้ลูกน้อยได้ฝึกพัฒนาการทางการใช้สายตาและออกกำลังกล้ามเนื้อแขนใน
การคว้าของเล่น เพื่อช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีครบทุกด้านให้แก่ลูกน้อย

ฝึกทักษะ 

  • ด้านการเคลื่อนไหว
  • การได้ยิน การรับรู้
  • การมองเห็น
  • ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

อายุ : เด็กแรกเกิดขึ้นไป
วิธีใช้ :  ที่นอนเสริมพัฒนาการด้สนสายตา และออกกำลังกล้ามเนื้อแขนในการคว้าของเล่น
คำเตือน : เด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

    size : 7.1 x 46.7 x 61.2 CM