Mudpuppy Magical Friends 4-In-a-Box Progressive Puzzle จิ๊กซอว์ 4 ภาพในกล่องเดียว ลายเพื่อนรักในโลกเวทมนตร์

  • Sale
  • Regular price 628.00 ฿
Tax included.


Mudpuppy Magical Friends 4-In-a-Box Progressive Puzzle จิ๊กซอว์ 4 ภาพในกล่องเดียว ลายเพื่อนรักในโลกเวทมนตร์ 

 

จิ๊กซอว์ 4 ภาพในกล่องเดียว (4-In-a-Box Progressive Puzzle)

สนุกสะใจไปกับจิ๊กซอว์ที่มีถึง 4 ภาพในกล่องเดียว! แต่ละภาพจะท้าทายความสามารถของน้องๆให้ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีชิ้นส่วน 4 , 6 , 9 และ 12 ชิ้นตามลำดับ ให้เด็กๆได้สนุกได้ในหลายช่วงวัย!

 

  •   จิ๊กซอว์ต่อได้ 4 ภาพในกล่องเดียว มีจำนวนชิ้นที่ท้าทายน้องๆในแต่ละช่วงวัย

  •   มีจิ๊กซอว์ 4 ชิ้น 6 ชิ้น 9 ชิ้น และ 12 ชิ้น

  •   เหมาะกับน้องๆอายุ 2-5 ขวบ

  •   กล่องขนาด 9.5 x 7 x 2.25 นิ้ว

  •   ภาพแต่ละภาพเมื่อต่อเสร็จมีขนาด 6 x 8 นิ้ว (15 x 20 เซนติเมตร)

  •   กระดาษจิ๊กซอว์ทำจากกระดาษรีไซเคิล 90% กระดาษแพคเกจทำจากกระดาษรีไซเคิล 70% และใช้หมึกพิมพ์แบบปลอดสารพิษทั้งหมด

  •   ผ่านการรับรอง CPSIA, ASTM และ CE Safety Regulations