Bambi Garden Signature Collection Costume Set For Children ชุดว่ายน้ำ

  • Sale
  • Regular price 1,290.00 ฿
Tax included.


costume children ชุด คอสตูม คอสตูม คอสเพล แฟนซี 

ชุดว่ายน้ำลายน่ารักสำหรับคุณหนูๆ  

ฉาก: ว่ายน้ำ,เล่นกระดานโต้คลื่น,ฯลฯ
กลุ่มอายุ: เด็ก

เพศที่ใช้ได้: เด็กผู้หญิง

ประโยชน์

-ง่ายต่อการใส่หรือถอดไม่รู้สึกแน่น

-ใช้ใส่เวลาเล่นน้ำ

-ลวดลายน่ารัก