Pre Order Grow Pillow Calm-Me-Down 3 ways comforter pillow โกรว หมอนกันสะดุ้ง 3 ways

  • Sale
  • Regular price 1,690.00 ฿
Tax included.


Grow  Pillow Calm-Me-Down 3 ways comforter pillow โกรว หมอน กันสะดุ้ง 3 ways

 

โกรว หมอนกันสะดุ้ง 3 ways ออกแบบอย่างพิถีพิถันน่ารักขั้นสุดด้วยผ้าดีไซน์เฉพาะจาก  growbabies  ให้ทารกน้อยนอนหลับฝันดี กันผวา กันสะดุ้ง  มีทั้งปลอกผ้าพรีเมี่ยม ลายยูนิคอร์น และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดสินค้า

-วางบนอกช่วงล่างเหนือหน้าท้องช่วยกันสะดุ้งขณะทารกนอนหงายหรือนอนหลับท่าหงาย

-วางหนุนระหว่างขาสองข้างยามทารกนอนตะแคงข้าง นอนสบายขึ้น ลดการกดทับน้ำหนักระหว่างขา

-วางจัดท่านอนหนุนหลังขณะนอนตะแคงซ้ายหรือขวาให้ไม่ล้ม

-ไส้หมอนผลิตจากใย microsilk อย่างดี ใส่เม็ดบีทเสริมน้ำหนักที่ปลายหมอน ปลอกวัสดุผ้าพรีเมี่ยม

-สามารถถอดปลอกแยกซักได้

เหมาะกับเด็ก 0 +

ขนาด 18x40 Cm.
 

𝑇𝑖𝑝𝑠 : ใช้หนุนนอนเล่น ใช้เป็นหมอนพกพาไปใช้นอกบ้านได้อย่างดี

⭐️ หรือสั่งปักชื่อน้องได้ ( optional )⭐️

 

 

Calm-Me-Down 3 ways comforter pillow 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑚 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑚 ℎ𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑏𝑦. 𝐴𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑔𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑏𝑦’𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑏𝑦’𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑛.

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 :

- 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑐 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑦 𝑑𝑜𝑤𝑛

-𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑔𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝

-𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑏𝑒ℎ𝑖𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑜𝑓 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝

- 𝑀𝑎𝑑𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑢𝑡

- 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝒆 𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓

 

𝑺𝒊𝒛𝒆 18x40 Cm.

𝑺𝒖𝒊𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓 0+

 

หมอน   หมอนทารก  หมอนกันศรีษะแบน  หมอนเมมโมรีโฟม  เมมโมรีโฟม   หมอนรองหัวทุย หมอนเด็กหัวทุย  หมอนหัวสวย    หมอนเด็กแรกเกิด   หมอนทารก   หมอนเด็กทารก  หมอนเด็กอ่อน  หมอนเด็ก  bobkid  ของใช้เด็ก  หมอนหนุน หมอนกันหัวแบน    หมอนทารกแรกเกิด  หมอนรองศรีษะ  หมอนนุ่ม  หมอนหัวแบน   clevamama  pillow  หมอนกันสะดุ้ง หมอนสะดุ้ง หมอนกันผวา