Infantino : Shape Sorting Stack’n Nest Buckets ถังหยอดรูปทรง

  • Sale
  • Regular price 790.00 ฿
Tax included.


infantino Shape Sorting Stack’n Nest Buckets ถังหยอด รูปทรง

ให้การเรียนรู้รูปร่างสิ่งของง่ายกับ Shape Sorting Stack’n Nest Buckets ด้วยการฝึกแยกแยะและกดรูปร่างทั้ง 4 ให้ถูกช่อง และยังสามารถนำถ้วยมาเรียงต่อกันด้วยถ้วยที่มีมากถึง 10 ชิ้น ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และพัฒนาการประสานงานระหว่างมือและสายตา

เหมาะกับน้องวัย 6 เดือนขึ้นไป