Matella-ถุงเก็บน้ำนมเเม่ขนาด 5 ออนซ์/150ml บรรจุ 50 ถุง Matella Pre-Sterilized Breastmilk Storage Bags

 • Sale
 • 99.00 ฿
 • Regular price 585.00 ฿
Tax included.


Matella-ถุงเก็บน้ำนมเเม่ขนาด 5 ออนซ์/150ml บรรจุ 50 ถุง Matella Pre-Sterilized Breastmilk Storage Bags

ถุงเก็บน้ำนมแม่มาเทลล่า ถูกออกแบบ คัดเลือกวัตถุดิบ และผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุอย่างดี แน่นหนา ทนทานและปลอดสาร BPA เพื่อเก็บรักษาน้ำนมแม่ที่มีค่าอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงเก็บคุณค่าของน้ำนมแม่ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการ pre-sterilized  ด้วยรังสีแกมมาจึงสะอาดต่อการใช้งานและถูกหลักอนามัย  

เราเลือกใช้ Double track zip lock system จึงปิดแน่นสนิทในครั้งเดียว ง่ายต่อการใช้งาน ขนาด และรูปทรงที่พอเหมาะ ช่วยให้ใช้งานง่าย เพิ่มการปกป้องด้วย ขอบข้างของถุงถูกรีดประกบกันอย่างแน่นหนา เว้นขอบด้านละ 5 มล. เพื่อความทนทานและรองรับการขยายตัวของน้ำนมขณะแช่แข็ง ก้นถุงขยายวางตั้งได้เพื่อความสะดวกในการเทน้ำนมแม่ลงถุงอย่างง่ายดายในช่องเทนมเข้าและเทออกจากช่องเทนมออกเฉพาะเพื่อความสะอาดและถูกหลักอนามัย

Matella Pre-Sterilized Breastmilk Storage Bags are designed to preserve and protect nutrients in breast milk with high density and durable BPA free material. Featured with Double Track Zipper for Secure sealing and Leak proofing bag structure to ensure that precious breast milk is highly preserved.

Having a good preserve of breast milk ensures that your baby will receive efficient type of nutrients. Our practical, stand-up design bags make storing, freezing and pouring breast milk easier, safe with one way storage and one way pouring system for hygienic. 

 

ถุงเก็บน้ำนมมาเทลลาผลิตโดยโรงงานผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมากมาย

คุณสมบัติ :

- ปลอดสาร BPA และพาทาเลท

- ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วด้วยรังสีแกมมา

- ผลิตด้วยวัสดุที่หนาแน่นสูง

- ขนาดบรรจุ 5 ฟลูอิท ออนซ์ / 150 มล. 

- ซิปเปอร์ล็อก 2 แถว

- รอบข้างถุงรีดขอบกว้างถึง 0.5 ซม.ป้องกันรั่ว

- ระบบเทนมเข้า 1 ทางเทนมออก 1 ทาง 

- ก้นถุงวางตั้งได้ 

- ย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภายใต้มาตรฐานความปอลดภัย : EN14372, EN71.3, EN1186

 

บรรจุ 50 ถุงต่อกล่อง

 

ข้อแนะนำการใช้ถุงเก็บน้ำนม :

 1. ใช้บรรจุน้ำนม
  2. ล้างมือทุกครั้งก่อนการบรรจุน้ำนมและเมื่อจะเทน้ำนม
 2. หากต้องการบรรจุน้ำนมให้ดึงเปิดภุงบริเวณซปิล็อก หากต้องการเทน้ำนมออกให้ฉีกบริเวณรอยบากให้แนวถุงขาดออกแล้วเทลงขวดนมหรือบรรจุภัณฑ์
  4. ควรบรรจุน้ำนมไม่เกิน 150 มล./ 5 ฟลูอิท ออนซ์ เพื่อรองรับการขยายตัวของน้ำนมเมื่อแช่แข็ง
  5. ก่อนปิดถุงให้ไล่อากาศออกเสมอ
  6. เขียนรายละเอียดวันและเวลาที่บรรจุน้ำนมให้ครบถ้วน
  7. เก็บน้ำนมในช่องแช่แข็งเสมอหากยังไม่นำมาใช้
  8. แช่ถุงเก็บน้ำนมในอ่างน้ำที่อุณหภูมิห้องเมื่อต้องการละลายน้ำนม
  9. เขย่าให้น้ำนมเข้ากันก่อนให้ทารกรับประทาน
  10. ถุงเก็บน้ำนมใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ

การเก็บรักษาน้ำนมแม่

วิธีเก็บรักษา

อายุในการเก็บรักษา

แช่ตู้เย็นทันทีหลังการปั๊มนม

หลังจากนำมาละลาย

แช่เย็นในอุณหภูมิ  0-4C/32-39F

วางไว้ในอุณหภูมิห้อง  <25C/77F

เมื่อน้ำนมแข็งแล้ว

แช่ช่องแข็งที่อุณหภูมิ  5-10C/41-50F

ละลายแล้วนำกลับมาแช่แข็งใหม่

                24 ชม.

                12 ชม.

                8 วัน

                6 ชม.

                6 เดือน

                3 วัน

                ไม่ควร


ข้อพึงระวัง
- ไม่ใช้ไมโครเวฟในการละลายน้ำนมแม่
- ไม่นำน้ำนมที่ละลายแล้วกลับมาแช่แข็งซ้ำ
- หากละลายแล้งยังไม่ได้ทานสามารถนำมาแช่เย็นก่อนเพื่อรับประทานมื้อถัดไปได้
- ไม่นำน้ำนมแม่ไปต้ม
- น้ำนมที่เหลือจากทานควรทิ้ง

- BPA & Phthalates free

- Gamma ray pre-sterilized

- Made with high density and durable material

- Approximately 5 fi oz/ 150 ml storage content

- Double track zipper protection

- Leak proofing design 

- Single way storage and pouring system 

- Stand up bottom structure 

- Recyclable, ecofriendly
- Meet standard : EN14372, EN71.3, EN1186

 

Contain: 50 bags/box

 

Using the breastmilk storage bags :

 1. Express milk into your breast pump
 2. Wash your hands with soap and rinse before handling bag.
 3. To open, tear off and dispose of tab, gently pull seals apart.
 4. Open bag and pour the expressed breast milk into the bag. If you are planning to freeze the milk, do not exceed 150ml/5 fi oz to allow space at the top of the bag for expansion.
 5. Squeeze out as much air as possible before sealing the bag at the top.
 6. Make a note of your name, date and volume expressed
 7. Place bag in refrigerator or freezer until required.
 8. Defrost frozen milk by placing the bag in a bowl of lukewarm water until it has reached body temperature.
 9. Shake well to remix separated layers thoroughly before feeding.
 10. Dispose of bag after use, it is non-reusable.

 

 

Storage of expressed breast milk

Method of Storing

Use Within

Refrigerated before freezing

Defrosted before feeding

Refrigerated at 0-4C/32-39F

Room Temparature  <25C/77F

Once Frozen
Refrigerated at 5-10C/41-50F

Refreezing

                24 hrs

                12 hrs

                8 days

                6 hrs

                6 months

                3 days

                Never

 

Important !

- Do not defrost or heat milk in a  microwave

- Do not refreeze breast milk

- Once defrosted, the milk should be kept in the refrigerator and used  within 12 hours

- Do not boil breast milk

- Dispose leftover milk after feeding