Mideer Alphabet Paired Card MD0041 ของเล่นเสริมพัฒนาการ เกมจับคู่ ABC

  • 370.00 ฿
    Unit price per 
Tax included.


Mideer  Alphabet Paired Card  MD0041 ของเล่นเสริมพัฒนาการ เกมจับคู่ ABC

เกมจับคู่ ABC ให้ตรงกับรูปและคำศัพท์

เกมสร้างเสริมพัฒนาการ และพหุปัญญาทางด้านความรู้ทางภาษา และการสื่อสาร

ช่วยให้น้องๆเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เป็นการเรียนรู้และจดจำผ่านทางสายตา

Sale

Unavailable

Sold Out