Mideer Guitar MD1093 กีต้ามืออาชีพ สำหรับเด็ก เพื่อการเรียนรู้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับวัย 3 ปี ขึ้นไป

  • Sale
  • Regular price 1,250.00 ฿
Tax included.


Mideer Guitar  กีต้ามืออาชีพ สำหรับเด็ก เพื่อการเรียนรู้

กีต้าร์สำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
*ช่วยเสริมการเรียนรู้ปัญญาด้านดนตรี
*ฝึกสมอง สร้างความรับรู้
*พัฒนาความฉลาด และการสร้างสรรค์ของเด็ก