Mideer Kids on stage MD01214 บอร์ดเกม ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับวัย 4 ปี ขึ้นไป

  • 756.50 ฿
    Unit price per 
  • Save 133.50 ฿
Tax included.


Mideer  Kids on stage บอร์ดเกม Kids on stage

บอร์ดเกม ที่ช่วยให้น้องๆกล้าแสดงออก รู้จักการเล่นเป็นทีม และเล่นกับคนหมู่มาก

- ช่วยฝึกทักษะการวางแผน การรอคอย และการทำงานเป็นทีม

Sale

Unavailable

Sold Out