Mideer KIDS STORYBOOK TORCH Large MD1103 ไฟฉายเล่านิทาน 8 เรื่อง ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับวัย 3 ปี ขึ้นไป

  • 780.00 ฿
    Unit price per 
Tax included.


Mideer KIDS STORYBOOK TORCH Large  ไฟฉายเล่านิทาน 8 เรื่อง

ฟฉายเล่านิทานเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ เราเชิญนักวาดภาพประกอบให้วาดนิทาน 8 เรื่องสำหรับของเล่นนี้

ประกอบด้วย

► THE ENORMOUS TUMIP

► THE BOY WHO CRIED WOLF

► THE HAPPY PRINCE

► CINDERELLA

► PINOCCHIO

► I WANT TO GO TO SPACE

► THUMBELINA

►THE GINGERBREAD MAN

 

♥ เพียงเปิดไฟฉายก็สามารถย้ายโรงภาพยนตร์มาเปิดฉายในบ้าน

♥ ช่วยสร้างจินตนาการ และทักษะด้านภาษาของเด็กอย่างเต็มที่

♥ ที่จับออกแบบให้จับถนัดมือ ถือง่าย

♥ เปลี่ยนลูกน้อยที่กลัวความมืด ให้กลายเป็นนักสำรวจผู้กล้าหาญตัวน้อย

♥ เป็นของขวัญที่วิเศษสุดๆ พวกเด็กๆต้องชอบอย่างแน่นอน

 

Sale

Unavailable

Sold Out