Nanobebe - 50 Breastmilk Storage Bags ถุงเก็บน้ำนม

  • Sale
  • Regular price 525.00 ฿
Tax included.


จุกนม จุกดูด จุก nanobebe  ขวดนม ขวด ถุงเก็บนม  เก็บนม ถุงเก็บ

ถุงเก็บนมแม่ nanobébé ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันนมเสีย หรือหกเลอะเทอะ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมถุงเก็บนมแม่ของเราด้วยดีไซน์ที่แบนราบจึงทำให้เย็นเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรีย ทั้งยังละลายได้อย่างทั่วถึงจึงช่วยถนอมคุณค่าสารอาหารเอาไว้ได้อย่างดี มีความทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึม มาพร้อมกับซิปสองชั้น และใช้พลาสติกหนาเป็นพิเศษ ส่วนชั้นเก็บ จะช่วยในเรื่องของการรักษาสุขอนามัย และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ให้คุณติดตามลำดับการปั๊มนมได้อย่างสะดวก และควบคุมการหยิบน้ำนมแบบปั๊มก่อน ป้อนก่อนได้อย่างเคร่งครัด
         - ถุงเก็บนมแม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ จำนวน 50 ถุง
      - ละลายอย่างทั่วถึง ช่วยถนอมคุณค่าสารอาหาร
      - เย็นเร็ว ช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรีย
      - ป้องกันการฉีกขาด ใช้พลาสติกหนาเป็นพิเศษ
      - ปลอดสาร BPA และ Phthalate
      - สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัย ประหยัดเนื้อที่และจัดเก็บได้ง่าย
      - ควบคุมการหยิบน้ำนมแบบปั๊มก่อน ป้อนก่อน
      - มีฉลากสำหรับเขียนชื่อ ปริมาณ วันและเวลาที่ปั๊ม

 

สินค้าบรรจุภายใน

ถุงเก็บน้ำนมบรรจุ 50 แพค 5oz/150 ml