Nanobebe - Smart warming Bowl ชามอุ่นนม

  • Sale
  • Regular price 695.00 ฿
Tax included.


nanobebe  ขวดนม ขวด  กระเป๋า พกพา เก็บนม  อุ่น เครื่องอุ่น นม ชาม ถ้วย

ชามอุ่นนมแม่ของ nanobébé เป็นระบบในการอุ่นนมที่เร็วที่สุดในตลาดตอนนี้ และยังเหมาะสำหรับอุ่นน้ำนมแม่ด้วย ด้วยรูปทรงแบบเรขาคณิต จึงทำให้สามารถอุ่นน้ำนมแม่ในขวดนมหรือถุงเก็บน้ำนมแม่ได้อย่างเร็วและทั่วถึง และทั้งยังรักษาคุณค่าของน้ำนมแม่ไม่ให้ถูกทำลายไปในความร้อน เพียงแค่วางขวดนมหรือถุงเก็บน้ำนมลงไปในชามอุ่นนมแม่ ที่เติมน้ำอุ่นไว้ เท่านั้นเอง น้ำนมแม่ของคุณก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะให้ลูกน้อยได้ทานทันที ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องตั้งระบบใด สะดวกสบายในการอุ่นนม

  • อุ่นน้ำนมแม่ในขวดนม nanobébé หรือในถุงเก็บน้ำนมได้อย่างทั่วถึง
  • เป็นไปตามข้อแนะนำของแพทย์ที่แนะนำว่าน้ำนมแม่ควรละลายในชามน้ำอุ่น เพื่อป้องกันการใช้ความร้อนสูงเกินไป
  • ระบบอุ่นนมสำหรับนมแม่โดยเฉพาะ
    • อุ่นนมได้เร็วและทั่วถึงทั้งในบ้านและระหว่างเดินทาง
    ปลอดสาร BPA และ Phthalate