หนังสือภาพภาษาอังกฤษ Usborne Baby's very first Slide and see farm สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป

  • Sale
  • Regular price 445.00 ฿
Tax included.


หนังสือภาพภาษาอังกฤษ Usborne Baby's very first Slide and see farm สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป

หนังสือภาพภาษาอังกฤษ Usborne Baby's very first Slide and see farm สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป

หนังสือเสริมทักษะ สำหรับลูกน้อยให้ได้เรียนรู้ ทางด้าย สายตา  การฟัง  การสัมผัส  และสมองให้เริ่มค่อยพัฒนาการตามวัย

เหมาะสำหรับ  แรกเกิดขึ้นไป 

ISBN: 9781409581277
Extent: 10 pages
Dimensions: 170 x 170mm

 

Slide and see farm

Babies will love looking at the bright pictures in this delightful book and seeing what appears when they move the sliders. The simple and robust sliding panels transform the pictures to reveal a chick hatching, baby goats peeping out of a barn and more, and there are fingertrails to follow and animal noises to imitate too. Brilliant for developing essential motor skills and hand-eye coordination, and full of vivid colours, stylish illustrations and friendly animals.

Age: Birth+

BIC: A2K79 (info)

Board book:
ISBN: 9781409581277
Extent: 10 pages
Dimensions: 170 x 170mm

Series: Baby's very first slide and see books

 

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ หนังสือ เสริมพัฒนาการ หนังสือมีเสียง หนังสือ สำหรับเด็ก หนังสือภาพ สมุดหัดเขียน นิทานภาษาอังกฤษ หนังสือนิทาน หนังสือนิทาน ภาษาอังกฤษ การ์ตูนเด็๋กอนุบาล หนังสือสำหรับเด็ก การ์ตูนเด็๋กเล็ก หนังสือ abc สมุดระบายสี นิทานเด็๋กอนุบาล นิทาน หนังสือความรู้ นิทานก่อนนอน หนังสือเด็ก หนังสือ นิทาน book 3ปี 4ปี 5ปี 6ปี 3ปีขึ้นไป 4ปีขึ้นไป 5ปีขึ้นไป 6ปีขึ้นไป