หนังสือภาพภาษาอังกฤษ Usborne Baby's very first Slide and see zoo สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป

  • Sale
  • Regular price 445.00 ฿
Tax included.


หนังสือภาพภาษาอังกฤษ Usborne Baby's very first Slide and see zoo สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป

หนังสือภาพภาษาอังกฤษ Usborne Baby's very first Slide and see zoo สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป

หนังสือเสริมทักษะการมองเห็น  การสัมผัส  และสมอง  พัฒนาในด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาลูกน้อย

เหมาะกับ เด็กแรกเกิดขึ้นไป

ISBN: 9781474921725
Extent: 10 pages
Dimensions: 170 x 170mm

 

Slide and see zoo

Babies will love looking at the bright pictures of animals in this delightful book and seeing what happens when they move the sliding panels. The elephant waves her trunk, the turtle disappears in his shell and the orang-utan swings in the trees – and there are cut-out shapes and fingertrails to discover, too. A delightful book to share with a baby.

Age: Birth+

 

Board book:
ISBN: 9781474921725
Extent: 10 pages
Dimensions: 170 x 170mm

 

Series: Baby's very first slide and see books

 

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ หนังสือ เสริมพัฒนาการ หนังสือมีเสียง หนังสือ สำหรับเด็ก หนังสือภาพ สมุดหัดเขียน นิทานภาษาอังกฤษ หนังสือนิทาน หนังสือนิทาน ภาษาอังกฤษ การ์ตูนเด็๋กอนุบาล หนังสือสำหรับเด็ก การ์ตูนเด็๋กเล็ก หนังสือ abc สมุดระบายสี นิทานเด็๋กอนุบาล นิทาน หนังสือความรู้ นิทานก่อนนอน หนังสือเด็ก หนังสือ นิทาน book 3ปี 4ปี 5ปี 6ปี 3ปีขึ้นไป 4ปีขึ้นไป 5ปีขึ้นไป 6ปีขึ้นไป